Ремонт на канализация за дъждовна вода в София

Преди да установим нуждата от ремонт на дъждовната канализация, трябваше да отпушим  действащата тръба на решетката за отводняване на дъждовната вода. Тръбата, през която изтичаше дъждовната вода от отводнителната решетка в канализацията, минаваше откъм сградата. След като се опитахме да отпушим тръбата,  установихме, че има счупване на тръбата. За да се ремонтира се налагаше да бъдат разбити  няколко плочки и плоча, намиращи се пред жилището, което беше от дясната страна на входа, на  блока. За да не се кърти там, предложихме решетката да я превключим директно към канализационната шахта,  намираща се на няколко метра по-надолу от отводнителната решетка.

Започваме ремонт на канализацията за дъждовна вода, на блока намиращ се вляво на снимкатаПоглед отляво към отводнителната решетка за дъждовна вода

Заради счупването на тръбата, при дъжд, в мазетата под входа е прониквала вода, точно там, от където минава тръбата на отводнителната решетка.

Поглед отдясно към отводнителната решетка за дъждовна вода

Живущите се съгласиха с нашето предложение, а именно да превключим решетката директно към канализационната шахта, за да не се стича никаква вода към сградата. Трябваше да изкъртим от канализационната шахта до отводнителната решетка, улей с достатъчна ширина, че да може да положим свързващата тръба

Поглед отпред към отводнителната решетка за дъждовна вода

Понеже решетката беше направена с наклон към сградата и там в дъното беше отводнителната тръба, монтирахме една фасонна част в тръбата, и отгоре я затапихме с капачка. След което заляхме с бетон решетката, в частта и откъм блока, така че да обърнем наклона от такъв водещ към сградата, на такъв който води водата към средата на отводнителната решетка, именно там където щяхме да положим новата отводнителна тръба. Постарахме се с нивелира, да видим докъде ще стига нивото на водата преди да потече в тръбата, за да може да измажем всякакви дупки и над това ниво на отводнителната решетка, за да не върви никаква вода към сградата. След това преминахме към изкъртването на улея, в който да положим свързващата тръба между решетката и шахтата.

Започваме да къртим бетонната плоча, на мястото където ще положим канализационната тръба свързваща отводнителната решетка с шахтатаРазкъртване на бетона откъм канализационната шахта

Започнахме къртенето от към канализационната шахта в посока нагоре към решетката за оттичане на дъждовната вода. Нужно беше, да изкъртим по възможност толкова, че да влезе тръбата.

Продължаваме да къртим, като целта е да стигнем от канализационната шахта до отводнителната решеткаИзкъртването на бетона става бавноТук се вижда разкъртеният бетон, намиращ се близо до ревизионната канализационна шахтаБлизък план на къртача и разкъртеният бетон, по време на ремонта на канализацията Горе вдясно се вижда разклонителя за ток, който сме преместили близо до къртача, за да е удобно къртенетоРазкъртване на плочата с накланяне на къртачаВремето е слънчево и работата с къртача е приятна, макар и разкъртването да става бавноКъртим и полека лека напредваме към отводнителната решетка за дъждовна водаВиждате изкъртеният бетон намиращ се в улея, в който по-късно ще положим канализационната тръба за дъждовна водаКратка почивка по време на ремонта на канала, след която на ред е да бъде отрязана арматурата в единия и край така, че да може по-късно в този улей да бъде положена тръбата свързваща решетка за дъждовна вода и канализационната шахтаЧаст от арматурата на бетонната плоча е изрязана и извита нагоре

Плочата, която къртехме имаше арматура, която трябваше да изрязваме, но само от едната страна, така, че когато положим тръбата, да извием арматурата обратно в улея, за да хване добре бетона. Кръстосвахме арматурата, тоест ако една арматура сме я рязали отляво, и я извивахме нагоре, то следващата я режехме отдясно и я извивахме нагоре. Това правихме с цел арматурата да може да се застъпи при връщането и обратно в улея, тоест да си върне първоначалното положение, след полагането на тръбата.

Взимаме флекса, с който изрязваме арматуратаТук се вижда как арматурата е отрязана с флекса в единия и крайИзвиване на арматурата нагоре, така че след полагане на тръбата, да бъде извита надолу към тръбата и да направи добра връзка с бетона, който ще бъде излят отгореОформяне на улея, в който ще бъде положена тръбата за дъждовна водаИзкъртване от лявата част на улеяБлизък план на улея, в който ще бъде поставена тръбата отвеждаща дъждовната вода от отводнителната решетка към канализационната шахта. Вижда се изрязаната от нас арматура по време на ремонта на канализацията, който извършвамеПродължаваме да оформяме улея по време на ремонта канализацията за дъждовна водаДооформяне на улея, така че тръбата да може, да влезне в негоДо този момент от ремонта на канализацията, сме изкъртили малко повече от половината разстояние между канализационната шахта и отводнителнта решетка за дъждовна водаПоглед откъм решетката, от тук надолу се вижда колко сме изкъртили и колко ни остава да изкъртим, за да завършим ремонта на канализациятаВ този момент от ремонта, много добре се вижда как арматурата откъм канализационната шахта е извита нагоре, а тази, която е откъм отводнителната решетка не е отрязанаПродължаваме да къртим

Имахме си компания, която следеше с интерес по време на къртенето 🙂

Момченцето вляво с интерес следи как разкъртваме бетонната плоча по време на ремонта на канализациятаОще малко ни остава и ще приключим с къртенетоПочти целият улей е изкъртен и след още малко ще дойде време, да се положи тръбата за дъждовната водаВ червената кофа изхвърляме изкъртеният бетон и го изсипваме встрани, като по-нататък след полагане на тръбата ще я засипваме с негоРазчупване на бетона в непосредствена близост до отводнителната решеткаОще малко остава до приключването с къртенетоТова е последното изкъртване на бетона, остава само да се пробие дупката, която да свърже улея с отводнителната решетка за дъждовна вода

След като разкъртихме плочата, пробихме дупка между улея и решетката, през която тръбата да влезе  в отводнителната решетка.

Пробиване на дупката свързваща решетката с тръбата, която ще бъде положена в изкъртения от нас улейДооформяне на дупката откъм решетката за дъждовна вода

 След това положихме тръбата в улея и я вкарахме през пробития  отвор водещ към решетката.

Полагане на тръбата за дъждовна водаВече е тъмно, но въпреки това част от тръбата е вече положенаВижда се как тръбата стърчи в отводнителната решетка за дъждовна водаПоложена е една тръба, която още не стига до канализационната шахтаОстава да се положи още една тръба, която да стигне до шахтата за отпадна водаОстава да се нагласи колко навътре в отводнителната решетка, трябва да стърчи тръбата и след, което ще е готова за засипване със слой пръст и слой изкъртеното от бетона, като след това ще остане само да се излее бетон върху неяТова е тръбата, която ще стигне до канализационната шахта, след като бъде положена в улеяВижда се, че тръбата още не е положена в изкъртеният, за нея улей, който ще я свърже с шахтатаТук се вижда канализационната шахтаЗамазване с бетон около тръбата, която положихме в отводнителната решеткаВ този си край канализационната тръба е положена и замазана в частта си откъм решеткатаЗамазване с бетон около канализационната тръба

Засипахме вече положената тръба, първо със слой почва, а върху този слой, с изкъртеното от плочата.

Снимката е от следващия ден, на която се вижда как сме покрили тръбата със слой почва и слой изкъртеното от бетона

След това извихме арматурата, така че да си влезне в улея.

Тук се вижда извитата в улея арматураВ този участък не се наложи да режем арматурата, като тръбата влезна под неяПоложената канализационна тръба, покрита с пръст и изкъртен бетонНа тръбата сме сложили дъга, която ще свърже канализационната тръба за дъждовна вода с ревизионната шахтаРазкъртване на отвор в стената на шахтата, така че да можем да свържем тръбата с шахтатаПродължаваме да оформяме с къртача отвора, през който тръбата ще бъде свързана с шахтатаКъм коляното сме свързали една по-къса тръба, която минава през пробитият от нас, отвор в стената на шахтата

За частта от тръбата, която влиза в канализационната шахта се постарахме, така да изкъртим отвора, че тръбата да влиза отвесно, тоест да сочи надолу към шахтата, за да бие директно върху кюнето, а да не облива стените.

Канализационната тръба отвеждаща дъждовната вода в шахтата. Остава само тръбата да бъде покрита с пръст и бетониранаКанализационната тръба за дъждовната вода сочи надолу, така че при преминаване на по-силна струя вода през нея, да не бие в отстрещната стена на шахтата

Преди бетонирването намокрихме добре целият разкъртен участък, за да може бетона да хване добре.

Канализационната тръба е бетониранаРешетката е свързана с шахтата и положената тръба бетонирана, остава само бетона да изсъхне и да се втвърди за да бъде всичко готово за употребаРемонта на канализацията е приключен

Два дни след като бетонирахме валя доста дъжд, заради което се свързахме с нашите клиенти,  за да ги попитаме, дали долу в мазето е текла вода през стената, и те ни отговориха, че  всичко е сухо.

Ремонт на канализация за дъждовна вода в София – ВИДЕО

Харесайте ни в социалните мрежи:

Публикувано в Ремонт на канализация с етикети , , . Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *