Отпушване на канали

Отпушване на вертикален канализационен щранг в София

Ако имате запушен вертикален щранг на канализацията, то можете да се свържете с нас, за да го отпушим. Вертикалните канализационни щрангове, обикновено се запушват на връзката между вертикалният и хоризонталният щранг.
Отпушване на вертикален щранг в София от Канал Майстор

Отпушване на хоризонтален канализационен щранг в София

Ако имате запушен хоризонтален щранг на канализацията, то можете да се свържете с нас, за да го отпушим. Хоризонталните канализационни щрангове се намират в мазето на сградата, обират водата от всички вертикални канализационни щрангове, и свързват сградата към уличният канал, чрез сградното канализационно отклонение (сградното канализационно отклонение е тръбата, която свързва сградата с уличният канал).
Отпушване на хоризонтален щранг в София от Канал Майстор

Отпушване на сградна и улична канализация в София

Тези канали за разлика от каналите на мивки, сифони и тоалетни, обикновено няма как да отпушите сами, тъй като не разполагате с нужната техника и умения. Ние обаче можем да ги отпушим, за да може водата свободно да се оттича и да не ви се наводняват мазетата или другите помещения, където водата може да избие. Ако желаете, свържете се с нас и поръчайте отпушване на вашите сградни или улични канали

Машината на Канал Майстор за отпушване на канали

Устройство на канализацията

Канализация - илюстрация от Канал Майстор

Канализацията се състои от:
1. Хоризонтални щрангове – Хоризонталната канализация на сградата
2. Вертикални щрангове – Вертикалната канализация на сградата
3. Ревизионни отвори на тръбите – През тях се бърка със съответните инструменти, за да бъде отпушена канализацията. Обикновено те се поставят на вертикалните щрангове, долу в приземната част, както и на няколко места по етажите на сградата, в зависимост от височината и.
4. Ревизионни шахти – Подобно на ревизионните отвори, служат като място откъдето каналите да могат да бъдат отпушвани, с вкарване в тях на съответната техника за отпушване. Изграждат се върху хоризонталния щранг на канализацията. Там, където в канализацията се събират няколко хоризонтални клона (щранга) или има остри чупки, е добре да се изгради ревизионна шахта. Важно е да има ревизионна шахта и на местата, където се сменят диаметрите на тръбите (Например от тръба Ф150 на Ф200).
Всичката отпадна вода, която изразходвате се отвежда от каналите на сградата ви към уличната канализация, а от там влиза в колектори (големи канали), и отива към пречиствателните станции, където бива пречиствана. Това е движението на отпадната вода от вашата сграда към пречиствателните станции.

Къде се запушват каналите?

1. Запушване на хоризонтален щранг

Запушен хоризонтален щранг - илюстрация от Канал Майстор

Запушването на канала може да е в тръбата между две шахти, или в самата шахта. В повечето случаи, то се намира между пълна и празна шахта. Това е така, тъй като запушването спира свободното оттичане на отпадната вода, тръбата и шахтата намиращи се непосредствено преди запушването се пълнят с вода, както и тръбите и шахтите преди тях. Така, ако запушването е плътно и не пропуска вода, и се закъснее с отпушването на канала, водата ще избие в мазето, както е показано на илюстрацията.
Описаният случай представлява запушен хоризонтален щранг. Нарича се хоризонтален, защото става въпрос за хоризонтално разположената канализация, а под щранг се има предвид тръбата (канала), която свързва две шахти. След отпушването на хоризонталния щранг, водата от мазето и шахтите ще се оттече безпрепятствено.
Препоръчваме ви, след като установите, че имате запушена канализация, да не се бавите с отпушването, за да избегнете следните неприятни последици:
– С употребата на вода от домакинствата, нивото на отпадната вода в тръбите и шахтите преди запушването се вдига. С времето това може да доведе до избиване на отпадна вода в мазетата и заливане на вещите съхраняваните в тях. Въпреки, че след отпушване на канала водата ще се оттече, ще има нужда от изчистване на мазетата, за да се оттървете от мръсотията и миризмата. Най-бързият начин да разберете, че канализацията ви е запушена, е когато усетите неприятна миризма идваща от мазетата.
– Вторият проблем е свързан с това, че ако стените на шахтите не са добре измазани, и самите шахти останат по-дълго време пълни с вода, то тази вода започва да дренира през стените на шахтите и навлиза в основите на сградата. Това може да доведе до слягане на почвата, нарушаване на основите и пукнатини по сградата.
Запушване на уличен канал – Отговорността за отпушване на уличен канал се носи от ВиК дружеството, което стопанисва канализацията на съответното населено място. Те са длъжни да отпушат уличния канал. Трябва обаче да споменем, че има и канализации, които са изградени от частни фирми и не са приети за стопанисване от ВиК дружеството, тогава тези канализации се стопанисват от собствениците на сградата, които използват канала.

2. Запушване на вертикален щранг

Запушен вертикален щранг - илюстрация от Канал Майстор

Вторият вариант за запушване на канала е запушване на вертикалният щранг. Това е тръбата (канала), която отвежда отпадната вода от различните етажи на сградата. При този вариант на запушване заради гравитацията почти няма как да се образува запушване на друго място освен в долната част на вертикалния канализационен щранг, там където той се свързва с хоризонталния щранг. В рядки случаи, запушване може да се образува и някъде по етажите, ако там има чупки на вертикалният щранг.

Какво запушва каналите?

Канализацията се изгражда за да отвежда отпадни води. Всичко останало, което се изхвърля в канализацията може да стане причина за нейното запушване.

Как да отпушим канала?

1. Инструменти за отпушване на канали – Сега ще изброим най-често използваните инструменти за отпушване:
– Машини за отпушване на канали с въртящи се спирали – Те работят на електрически ток. Използват се стоманизирани спирали, които са с дължина около 4 метра в зависимост от производителя им, и се закачат една за друга чрез закопчаващ механизъм, който се намира и в двата края на спиралата. На края на водещата спирала се закача накрайник пак чрез закопчаващият механизъм. Спиралите минават през машината и с натискане на един лост, машината придава въртеливо движение на спиралите. Движението, което се предава може да е и в двете посоки (по часовниковата стрелка или обратно на нея). Това въртеливо движение спомага на спиралите да усукват около себе си и около накрайника предметите причинили запушването, така че те да могат да бъдат лесно извадени или разбити.
– Машини за отпушване на канали с вода под налягане – Те работят с вода под налягане. Представляват камиони с големи цистерни за вода или бусове с резервоари за вода. Тази вода се подава посредством помпа, с голямо налягане към дълъг маркуч, на края, на който се поставя накрайник (дюза). Тази дюза има отвори в задната си част, така че при пускане на водата под налягане, водата излиза през тези отвори и придвижва с голяма сила накрайника и маркуча навътре в канализацията. С тази сила се разбиват или отстраняват запушванията, и се промива канализацията. Важно е обаче да се знае, че те се използват за отпушване на прави участъци, и при наличие на извивки и чупки, могат да бъдат счупени канализационните тръби.
2. Препарати за отпушване на канали – Тъй като става въпрос за канали с диаметър Ф110мм и нагоре, то тук препаратите за отпушване не се употребяват. Те се използват в домашни условия за мивки, сифони и други подобни санитарни прибори.

Канали отпушени от Канал Майстор

– На горните видеа, можете да видите канали отпушени от Канал Майстор.